Công nghiệp Tin tức

 • Lựa chọn hợp lý các mũi khoan cacbua xi măng

  Người ta luôn tin rằng khoan phải được thực hiện ở tốc độ tiến dao và tốc độ cắt thấp hơn. Quan điểm này đã từng đúng trong các điều kiện xử lý của các cuộc diễn tập thông thường. Ngày nay, với sự ra đời của máy khoan cacbua, khái niệm khoan cũng đã thay đổi. Trong mặt ...
  Đọc thêm
 • Tám loại công cụ cacbua

  Dụng cụ cacbua xi măng có thể được chia thành nhiều loại khác nhau theo các nguyên tắc khác nhau. Ví dụ, theo sự phân loại của các vật liệu chế biến khác nhau, và theo sự phân loại của công nghệ gia công phôi khác nhau. ...
  Đọc thêm
 • Công cụ khai thác địa chất bằng xi măng cacbua

  Nguyên liệu để sản xuất công cụ khai thác mỏ địa chất hợp kim chất lượng cao về cơ bản là hợp kim WC-Co, và phần lớn là hợp kim hai pha, chủ yếu là hợp kim hạt thô. Thường tùy theo công cụ khoan đá khác nhau, độ cứng của đá khác nhau, hoặc mệnh giá khác nhau ...
  Đọc thêm